www.prime-tech.bg  Kлиенти на Прайм Технолоджис са институции от държавната администрация, съдебната система, здравеопазване, банки и застрахователен сектор, търговски предприятия:

Национална агенция за приходите
Сметна палата на Република България
„Информационно обслужване“ АД
Министерство на външните работи
Министерство на вътрешните работи
Главна дирекция „Национална полиция“
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
Държавна агенция „Национална сигурност“
„Български пощи“ ЕАД
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
Министерски Съвет
Министерство на правосъдието
Министерство на здравеопазването
Министерстви на културата
Министерство на финансите
Прокуратура
Държавна Агенция за Бежанците
Агенция по Вписванията
Агенция по Кадастър
Агенция по акредитациите
Национална Електрическа Компания
Нов български университет Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Медицински Университет
Военна Академия
МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД
Национална Кардиологична Болница
Болница “Св. Екатерина”
Болница „Доверие”
ДЗИ Банк
Инвест Банк
Пристанищна инфраструктура
Казино Технологии
Геник
Стомана – Перник
Шел България и други.
и други.

 
   

Офис: София-1618,
кв. Павлово

ул.Купените 10

тел.:
+359 2 9581066
+359 2 9581464


e-mail: office@prime-tech.bg

 
         
     © 2021 "Прайм Технолоджис " EООД. Всички права запазени!